CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

TOURIST ORGANISATION
OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION <br>OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION
OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION <br>OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION
OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION <br>OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION
OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION <br>OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION
OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

TOURIST ORGANISATION <br>OF PRIJEDOR MUNICIPALITY

Tourist Organisation of Prijedor Municipality

Partners

TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE

Turistička organizacija Republike Srpske je osnovana u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srpske i Zakona o javnim službama. Vizija Turističke organizacije Republike Srpske je podrška turističkoj privredi i promociji turističkih potencijala, destinacija i proizvoda RS. Misija Turističke organizacije Republike Srpske je podsticanje efikasnije promocije turističkih proizvoda, brendova i turističkih destinacija RS i pružanje podrške u poslovanju opština i regija, a u cilju povećanja turističkog prometa.

Osnovni zadaci:

1.Izrada Strategije promocije turizma RS na domaćem i inostranom tržištu;

2.Pratiti i analizirati kretanja na domaćem i inostranom tržištu, organizovanje istraživanja turističkih tržišta od interesa za informativno-propagandnu djelatnost RS;

3.Obezbjediti informativno-propagandna sredstva kojima se promovišu turističke vrijednosti RS (izdavačka djelatnost, nastupi na sajmovima, turističkim manifestacijama, elektronska sredstva komuniciranja i druga promotivna sredstva);

4.Formirati jedinstveni informativni sistem u turizmu RS;

5.Usmjeravati i koordinisati inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i promociji turističkih proizvoda na različitim nivoima;

6.Organizovati prikupljanja, obradu, distribuciju informacija od značaja za nastup i promociju.

Kontakt:
Tel. +387 51 229 720 +387 51 229 720Fax. +387 51 229 721E-mail: tors@teol.net
www.tors.rs.sr

 

AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA «PREDA-PD»

 

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora «PREDA-PD» je osnovana u septembru 2003. godine, a zvanično registrovana 8. decembra 2003. godine. Misija Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor je promovisanje preduzetništva, podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području opštine Prijedor.

Osnovni zadaci:

1. Izrada razvojnih projekata;

2. Pribavljanje finansijskih sredstava za realizaciju projekata kroz saradnju sa međunarodnim I domaćim institucijama i organizacijama;

3. Upravljanje projektima.

Pored osnovnih zadataka PREDA-PD svoju misiju ispunjava i kroz vanprojektne aktivnosti podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima kao što su:

- savjetovanja;

- organizovanje stručnih seminara;

- izrada promotivnih materijala;

- organizovanje odlazaka na sajmove.

Kontakt:

Tel. +387 52 241 600 +387 52 241 600
Fax. +387 52 241 601
E-mail: info@preda.rs.ba
www.preda.rs.ba

 

UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE, TRADICIJE I OBIČAJA «PROMOTUR»

Udruženje za promociju kulture, tradicije i običaja je udruženje osnovano u maju 2007. godine. Kako ovo Udruženje djeluje na području opštine Prijedor i kako su osnovni ciljevi Udruženja poboljšanje uslova za promociju kulture, tradicije i turističkih potencijala opštine Prijedor i poboljšanje turističke ponude opštine Prijedor Turistička organizacija opštine Prijedor ostvaruje saradnju sa Udruženjem «Promotur»

Osnovni zadaci:

1.Davanje turističkih usluga kompatibilnih sa osnovnim ciljem i Zakonom o turizmu;
2.Objavljivanje i distribucija promotivnog materijala;
3.U čestvovanje na turističkim sajmovima;
4.Usluga prodaje tipičnih proizvoda, izrađenih u Udruženju.

Kontakt:
Tel: +387 52 241 100 +387 52 241 100
Fax: +387 52 241 101
E-mail: udruzenjepromotur@gmail.com
www.viaggiareibalcani.net

 

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Agencija Lokalne Demokratije Prijedor je osnovana 2000. godine. Agencija Lokalne Demokratije provodi jedinstvenu metodologiju koja ističe multilateralnu decentralizovanu saradnju lokalnih vlasti i predstavnika civilnog društva. Jedna od najraširenijih metoda u ovom smislu je povezivanje lokalnih vlasti Sjeverne i Zapadne Evrope s onima u Jugoistočnoj Evropi, tzv. gradovi-prijatelji.
Projekti u kojima učestvuje Agencija Lokalne Demokratije:
- razmjena iskustava i zajedničke aktivnosti kulturnih institucija, lokalne administracije u ekonomskom razvoju;
- r
azmjena među školama, te razmjena na nivou kulture i sporta;
- rasprave
iinicijativeouključivanjuzemaljaJugoistočneEvropeuEU;
- humanitarna pomoć.

Kontakt:
Tel. +387 52 241 101 +387 52 241 101
Fax. +387 52 241 100
E-mail: ldaprijedor@aldaintranet.org

www.alda-europe.eu

 

LIKOVNO UDRUŽENJE Ta.čka

Likovno udruženje Tač.ka je udruženje likovnih umjetnika osnovano februara 2007. godine, a koje okuplja 10 akademskih slikara i grafičara koji su rodjeni, žive ili su na neki drugi način vezani za opštinu Prijedor.
Glavni cilj osnivanja likovnog udruženja jeste poboljšanje kulturnog života prijedorske opštine i u skladu sa tim likovno udruženje dosada je organizovalo predavanja likovnih umjetnika, kritičara ili art profesionalaca iz zemlje i inostranstva, izložbe stranih i lokalnih umjetnika u Prijedoru, Banja Luci i Italiji čime se doprinijelo ne samo oživljavanju lokalne umjetničke scene već i njenoj promociji van opštine Prijedor. Udruženje Tač.ka već treću godinu za redom uspješno realizuje i Međunarodnu umjetničku koloniju umjetnosti u prirodi pod nazivom Ars Kozara.

Kontakt:
Tel. +387 66 360 038 +387 66 360 038

Fax. +387 52 241 101E-mail: tacka@prijedor.com
www.tacka.prijedor.com

TOP