CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

O Prijedoru

Prijedor je grad smješten u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i BiH na obalama rijeke Sane i Gomjenice, te na brežuljcima kojima se planina Kozara spušta u prijedorsko polje i pruža mnogobrojne mogućnosti za razvoj turizma grada.

Prijedor je najvećim dijelom svog razvoja karakterisan kao trgovačko središte, a tome je doprinijela činjenica da je ubrzaniji razvoj grada uslijedio nakon izgradnje željezničke saobraćajnice koja je povezivala Banjaluku i Zagreb 1873. godine.

Po svom geografskom položaju područje grada Prijedor pripada pojasu umjereno – kontinentalne klime, koja je pogodna za razvoj različitih vidova turizma tokom čitave godine, jer se u toku godine smjenjuju sva četiri godišnja doba, a srednja mjesečna temperatura se kreće od – 1,1 °C u januaru do 20,1 °C u julu, pri čemu je apsolutni minimum – 30 °C u januaru, a apsolutni maksimum 40 °C u avgustu.

Prijedor je saobraćajno, željeznički i putno povezan sa najvećim brojem evropskih velikih gradova, a na samom području grada nalazi se 70 km magistralnih, 62,4 km regionalnih, 142,1 km lokalnih puteva, dok na nekategorisane puteve otpada 600 km.

TOP