CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

RIJEKA SANA

RIJEKA SANA

RIJEKA SANA

RIJEKA SANA

RIJEKA SANA

RIJEKA SANA

Vodič kroz Prijedor

Rijeka Sana

Sana izvire iz tri jaka kraška vrela, na kraškoj visoravni kod sela Donja Pecka - Jasenovi Potoci, u blizini Šipova.  Nakon, otprilike, 1,5 km ova tri vrela se spajaju u jedan tok. U donjem toku, od izvora pa sve do Ključa, Sana je veoma hladna i čista rijeka. U toku od Ključa do Sanskog Mosta se može okarakterisati kao prelazna rijeka i u tom dijelu toka, u mjestu Vrhpolje, Sana prima svoju najveću pritoka, rijeku Sanicu koja dotiče iz pravca Grmeča. Od Sanskog Mosta pa dalje, Sana gubi sve odlike kraške rijeke i poprima odlike normalnog riječnog toka.Sve do Prijedora, tok rijeke Sane zadržava pravac od juga prema sjeveru. U Prijedoru Sana pravi ugao od tačno 90 stepeni i otiče na zapad prema Novom Gradu. 300m prije nego što promjeni tok prema zapadu, u Sanu se ulijeva njena desna pritoka Gomjenica.
Na samom ulazu u Novi Grad nalazi se i ušće Sane u Unu, a uz Unu i Neretvu smatra se jednom od najljepših i najčistijih rijeka u BiH. Sana pruža mogućnosti za razvoj kupališnog turizma, jer najvećem dijelom ima miran tok što omogućava razvoj kupališnog turizma. Na području Prijedora se nalazi nekoliko mjesta uređenih za kupanje, koje u toku ljetnih mjeseci posjeti velik broj turista.

Svake godine, krajiška ljepotica privlači veliki broj posjetitelja, koji uz kupanje, sunčanje na gradskoj plaži provode vrele ljetne dane. Na samoj obali rijeke Sane se nalaze hotel ” Prijedor” i motel “Le Pont”. Na rječnom ostrvu (ada) smješten je Stari Grad.

U mjesecu junu se održava manifestacija “Dan rijeke Sane”, ekološka manifestacija koja ima za cilj zaštitu i očuvanje rijeke, kao i promociju vrijednosti ekologije i zaštite čovjekove okoline. U centru zbivanja ove manifestacije je ekološka štafeta koja ide od izvora Sane u opštini Ribnik do ušća rijeke u Unu u opštini Novi Grad. Učesnici ove manifestacije su sportska i ekološka društva u slivu rijeke Sane.

TOP