CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Lovni i ribolovni turizam

Lovni i ribolovni turizam

Lovni i ribolovni turizam

Lovni i ribolovni turizam

Lovni i ribolovni turizam

Lovni i ribolovni turizam

Vodič kroz Prijedor

Lovni i ribolovni turizam

Nacionalni park Kozara upravlja i posebnim lovištem “Kozara” koje se prostire na prostoru od 16.728 ha i predstavlja značajan potencijal turističkog razvoja. Tip lovišta - brdsko. Vrsta lovne divljači: srna, zec, divlja svinja, lisica, vuk, divlja mačka i dr. Korištenje lovišta i divljači: lov pogonom i lov sa čeke. Lovni objekti - tople čeke (Razboj i Bešića poljana), zasjede (visoke, niske), hranilišta (jaslice), solila ...   Prilazni putevi do lovišta i u lovištu do objekata su prohodni uglavnom za terenska vozila.

Najveće lovište po površini na području grada Prijedora je lovište "Mrakovica" kojim gazduje lovačko udruženje Mrakovica. Tip lovišta je brdovito-ravničarsko sa većim učešćem brdovitih terena. Osnovne vrste divljači u ovm lovištu su srna, zec, fazan, poljska jarebica, divlja svinja i divlja patka. 

Lovište "Omarska" kojim gazduje lovačko udruženje "Srndać" je brdovito, a najveći dio površine zauzimaju oranice, šume i šikare. Osnovne vrste divljači u ovm lovištu su srna, zec, fazan, poljska jarebica, divlja svinja i divlja patka. 

Lovište "Ljubija" kojim gazduje lovačko udruženje "Ljubija" je brdsko ravničarsko, a najveći dio površine zauzimaju oranice, šume i šikare. Osnovne vrste divljači u ovm lovištu su srna, zec, fazan, poljska jarebica, divlja svinja i divlja patka. 

Pored lova na području Prijedora se razvio i ribolov, jer u Prijedoru postoji ribnjak Saničani sa 100-godišnjom tradicijom u proizvodnji  ribe, lociran je u donjem toku rijeke Gomjenice, na oko 10 kilometara jugoistočno od Prijedora. Osnovni snabdjevač je rijeka Gomjenica sa svojim pritokama. Ukupna površina ribnjaka je 1300 ha, podjeljenih u 34 ribnjaka površine od 2 do 130 ha. Šaran je osnovna i glavna uzgojna vrsta ribe, dominira u strukturi nasada kao i u izlovu. Sem šarana u ribnjaku se uzgajaju još: amur, tolstolobik, som, smuđ, štuka i druge manje važne vrste ribe. Kao poseban ekosistem sa bogatom florom i faunom, ribnjak Saničani je oduvijek bio mjesto koje je privlačilo brojne ljubitelje prirode, posebno lovce. Sa velikim vodenim površinama te okolinom pretežno od šuma, njiva, livada i pašnjaka, lovište Saničani (5972 ha) predstavlja pogodnu sredinu za uzgoj, zaštitu i odstrel divljači. Najinteresantnija divljač je divlja patka čija je zastupljenost u lovištu stalna. 

Na području grada Prijedora može se pecati na rijekama, jezerima, kanalima i šljunkarama. Osim rijeke Sane, kao najznačajnijeg ribolovnog područja koja je bogata mladicom, smuđom, štukom, somom, ploticom, šaranom, babuškom, amurom, za ribolov su specifična i jezera u Busnovima, Tomašici i Gradini.

 

SPORSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "PRIJEDOR"
Kralja Petra I Oslobodioca 1
+387 52 215 806

 

LOVAČKO UDRUŽENJE "MRAKOVICA"
Omladinska 1
+387 52 211 792

 

LOVAČKO UDRUŽENJE "SRNDAĆ"
Omarska bb
+387 65 006 501
e-mail: tomicmradenko@gmail.com

 

 

LOVAČKO UDRUŽENJE "LJUBIJA"
Hasana Kikića bb
+387 52 360 235

TOP