CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA<br>GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA <br>GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA<br>GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA<br>GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA PRIJEDORA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA<br>GRADA PRIJEDORA

Turistička organizacija grada Prijedora

Partneri

TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE

Turistička organizacija Republike Srpske je osnovana u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srpske i Zakona o javnim službama. Vizija Turističke organizacije Republike Srpske je podrška turističkoj privredi i promociji turističkih potencijala, destinacija i proizvoda RS. Misija Turističke organizacije Republike Srpske je podsticanje efikasnije promocije turističkih proizvoda, brendova i turističkih destinacija RS i pružanje podrške u poslovanju opština i regija, a u cilju povećanja turističkog prometa.

Osnovni zadaci:

- izrada Strategije promocije turizma RS na domaćem i inostranom tržištu;

- pratiti i analizirati kretanja na domaćem i inostranom tržištu, organizovanje istraživanja turističkih tržišta od interesa za informativno-propagandnu djelatnost RS;

- bezbjediti informativno-propagandna sredstva kojima se promovišu turističke vrijednosti RS (izdavačka djelatnost, nastupi na sajmovima, turističkim manifestacijama, elektronska sredstva komuniciranja i druga promotivna sredstva);

- formirati jedinstveni informativni sistem u turizmu RS;

- usmjeravati i koordinisati inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i promociji turističkih proizvoda na različitim nivoima;

- organizovati prikupljanja, obradu, distribuciju informacija od značaja za nastup i promociju.

Kontakt:
+387 51 229 720
+387 51 229 721
E-mail: tors@teol.net 

www.turizamrs.org

 

 

AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA «PREDA-PD»

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora «PREDA-PD» je osnovana u septembru 2003. godine, a zvanično registrovana 8. decembra 2003. godine. Misija Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor je promovisanje preduzetništva, podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području opštine Prijedor.

Osnovni zadaci:

- izrada razvojnih projekata;

- pribavljanje finansijskih sredstava za realizaciju projekata kroz saradnju sa međunarodnim I domaćim institucijama i organizacijama;

-upravljanje projektima.

Pored osnovnih zadataka PREDA-PD svoju misiju ispunjava i kroz vanprojektne aktivnosti podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima kao što su:

- savjetovanja;

- organizovanje stručnih seminara;

- izrada promotivnih materijala;

- organizovanje odlazaka na sajmove.

Kontakt:
+387 52 241 600
+387 52 241 601
E-mail: office@preda.rs.ba 

www.preda.rs.ba

 

 

UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE, TRADICIJE I OBIČAJA «PROMOTUR»

Udruženje za promociju kulture, tradicije i običaja je udruženje osnovano u maju 2007. godine. Kako ovo Udruženje djeluje na području opštine Prijedor i kako su osnovni ciljevi Udruženja poboljšanje uslova za promociju kulture, tradicije i turističkih potencijala opštine Prijedor i poboljšanje turističke ponude opštine Prijedor Turistička organizacija opštine Prijedor ostvaruje saradnju sa Udruženjem «Promotur»

Osnovni zadaci:

1.Davanje turističkih usluga kompatibilnih sa osnovnim ciljem i Zakonom o turizmu;
2.Objavljivanje i distribucija promotivnog materijala;
3.U čestvovanje na turističkim sajmovima;
4.Usluga prodaje tipičnih proizvoda, izrađenih u Udruženju.

Kontakt:
+387 52 241 100
+387 52 241 101
E-mail: udruzenjepromotur@gmail.com
www.promoturpd.org

 

 

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Agencija Lokalne Demokratije Prijedor je osnovana 2000. godine. Agencija Lokalne Demokratije provodi jedinstvenu metodologiju koja ističe multilateralnu decentralizovanu saradnju lokalnih vlasti i predstavnika civilnog društva. Jedna od najraširenijih metoda u ovom smislu je povezivanje lokalnih vlasti Sjeverne i Zapadne Evrope s onima u Jugoistočnoj Evropi, tzv. gradovi-prijatelji.
Projekti u kojima učestvuje Agencija Lokalne Demokratije:
- razmjena iskustava i zajedničke aktivnosti kulturnih institucija, lokalne administracije u ekonomskom razvoju;
- r
azmjena među školama, te razmjena na nivou kulture i sporta;
- rasprave
iinicijativeouključivanjuzemaljaJugoistočneEvropeuEU;
- humanitarna pomoć.

Kontakt:
+387 52 241 101
+387 52 241 100
E-mail: ldaprijedor@aldaintranet.org

www.ldaprijedor.org

 

NAJNOVIJE VIJESTI i DOGAĐAJI

Video prezentacije o gradu Prijedoru
Read More +
17 januar 2022 by TOPD, in VIJESTI

Video prezentacije o gradu Prijedoru

Studija uređenja javnih zelenih površina na području grada Prijedora
Read More +
13 januar 2022 by TOPD, in VIJESTI

Studija uređenja javnih zelenih površina na području grada Prijedora

Prijedorska zima
Read More +
03 decembar 2021 by TOPD, in VIJESTI

Prijedorska zima

TOP