CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

GRAD PRIJEDOR

Prirodna bogastva

Geografski položaj grada i činjenica da je smješten na obalama krajiške ljepotice Sane i u podnožju pitome i šumovite Kozare, stvaraju mogućnosti razvoja turizma.

Planina Kozara

Kozara je dinarska planina u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske. Prostire se između tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine, dinamičnog reljefa, čiji visovi ne prelaze hiljadu metara nadmorske visine. Njeni najviši vrhovi su Lisina 978 m i Rudine 920 m. Kozara je dinarska planina, obrasla šumom, svojevrsna vazdušna banja koja pruža sve pogodnosti za sportsko-rekreativne aktivnosti tokom cijele godine. I pored toga što je Kozara stara-gromadna planina i relativno male nadmorske visine, ona posjeduje veliki broj strmih strana, stjenovitih predjela, uvala, zavala. Umjereno-kontinenalno klima, veliki broj sunčanih dana i pitomi planinski vrhovi-vidikovci sa kojih se vide Prijedor, Gradiška, Kozarska Dubica i ostala okolna mjesta, daju posebnu vrijednost ovoj planini. Na sjeveru dominiraju visoke jelove i bukove šume, a u južnom dijelu su površine obrasle niskim šumama hrasta i kulturama četinara- crni bor, bijeli bor i smrča. Prirodne ljepote Kozare i njeni raznoliki predjeli česta su odrednica mnogih planinarskih i lovačkih društava iz okolnih gradova, Prijedora, Kozarske Dubice, Banje Luke i Gradiške. Kozara je pitoma planina, bogata raznovrsnom lovnom divljači: srnom, divljom svinjom, lisicom, zecom, potom fazanom, divljom patkom, jarebicom, što čini lovni rezervat rijedak u ovome dijelu Balkana. Na ovom području izviru kristalno bistre rijeke i potoci puni potočne pastrmke. Područje Kozare i Potkozarja ima i velike prirodne, kulturne, rekreativne i mnoge druge vrijednosti. Na području Kozare nalaze se izvori rijeka: Mlječanice, Crne rijeke, Vrbaške, Moštanice, Starenice - Kozaračke rijeke, te mnogobrojnih potoka.

 

Rijeka Sana

Sana izvire kod Medne u opštini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod Novog Grada. Svojim tokom, koji iznosi 138 km povezuje opštine Ribnik, Ključ, Sanski Most, Prijedor i Novi Grad. Postoji legenda o tome kako su rimski legionari, poslije bitke, zacijeljivali rane prilikom prelaska kroz rijeku Sanu i vjeruje se da je ime nastalo od latinske riječi “sana” što znači zdrava. U prošlosti je bila još od većeg značaja za grad Prijedor jer je na njoj bio razvijen i plovni saobraćaj. Prijedorska trgovačka flota je početkom XIX vijeka u posjedu imala 70-tak plovila nosivosti do 20 tona. U gornjem toku Sane od ribljih vrsta zastupljene su pastrmka, klen i mladica, a u srednjem i donjem toku šaran, som, plotica, mren i smuđ.

Rijeka Gomjenica, desna pritoka Sane, samo dijelom donjeg toka prolazi kroz Prijedor. Ona ima lepezast sliv zbog čega dolazi do veće koncentracije količine vode, što rezultira naglim nadolaskom velikih voda. 

 

Na području opštine Prijedor, značajno je pomenuti da se nalaze i četiri jezera:

- Saničani , vještačko jezero – ribnjak. Osnovano je 1903. godine i osim proizvodnje svježe ribe, što je i njihova glavna djelatnost, organizuje i lov u svom vlastitom lovištu površine 40 km². U lovištu se lovi sitna divljač, divlje patke, fazani i druge ptice;

- Ljubija , vještačko jezero, nalazi se na 15 km jugozapadno od Prijedora;

- Tomašica , nalazi se na 20 km južno od Prijedora;

- Gradina , nalazi se na 25 km jugoistočno od Prijedora.

TOP